our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

(Nepravilno) Določanje transfernih cen

Določanje transfernih cen je proces skozi katerega matična podjetja in/ali podružnice matičnega podjetja v različnih državah vzpostavijo ceno blaga in storitev med njimi. Nepravilno določanje transfernih cen je zlonamerna manipulacija tega procesa za namen manjšanja davčne osnove ali popolnega izogibanja plačevanja davkov. Nepravilno določanje se pojavi kadar se sorodna podjetja dogovorijo za manipuliranje cen njihovih internih transakcij z namenom prijave manjšega dobička v jurisdikcijah z višjimi davki in s tem znižati znesek davka. Namerno ustvarijo dobiček in skrijejo ali akumulirajo denar v jurisdikcijah, kjer so nižji davki ali pa jih ni.

Podjetja bi morala zagotoviti visoko raven korporativne transparentnosti, saj to omogoča večje zaupanje državljanov v njihovo poslovanje. Multinacionalke operirajo skozi mrežo sorodnih entitet, ki spadajo pod raznoliko zakonodajo in so povezane skozi mnoge pravne in poslovne odnose. Brez transparentnosti je mnogim transakcijam skoraj nemogoče slediti. Transparency International podpira iniciativo za poročanje o plačilu davka po posameznih državah, kjer posluje multinacionalno podjetje oz. t.i. country-by-country reporting.

transfermispricing