our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Javno naročilo

Večplastni postopek z uveljavljenimi procedurami za pridobitev blaga ali storitev, s strani javnega sektorja - od začetne ocene potreb do podelitve pogodbe in izpeljane storitve ali dobave blaga. Javna naročila so področje, kjer prihaja do večjih korupcijskih tveganj (glej primere spodaj). Vlade iz skupine G20 bi morale sprejeti in spodbujati ostale vlade k sprejetju standardov naročil in javnega finančnega upravljanja, ki je skladen s 9. členom UNCAC (Konvencije združenih narodov proti korupciji) in z OECD-jevimi Principi za izboljšanje integritete v javnem naročanju (OECD Principles on Enhancing Integrity in Public Procurement). Vse vlade bi morale sprejeti notranje smernice, da bi zagotovile skladnost z zakoni in maksimizirale transparentnost v razpisnem postopku pri javnih naročilih.

Javno naročanje je v Sloveniji urejeno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), trenutna verzija pa je veljavna od 1. 4. 2016. 

procurement