our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Nacionalni sistem integritete

Celovit pristop k analiziranju tako obsega kot vzrokov korupcije v določeni državi skozi pregled sistema mehanizmov nadzora in insucionalnih stebrov, ki predstavljajo družbo, vključujoč s izvršno oblastjo, zakonodajalno oblastjo, sodstvom, ombudsmanom, mediji, civilno družbo in poslovnim sektorjem. Razvil ga je Transparency International in je uporaben pri oceni instucionalnih prednosti in slabosti neke države in pri razvijanju proti-korupcijske strategije.

Analizo slovenskega nacionalnega sistema integritete je TI Slovenia opravil v 2013, kjer poročilo kaže, da najšibkejši člen znotraj sistema predstavjajo mediji. 

nationalintegritysystems