our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Medsebojna izmenjava podatkov

Medsebojna izmenjava podatkov je formalni postopek sodelovanje med dvema ali več jurisdikcijami, na primer pri čezmejnem pranju denarja, povrnitvi premoženja in pri primerih utajevanja davkov. Skozi to sodelovanje, ki je pogosto vzpostavljeno s sporazumom, lahko država zaprosi in prejme pomoč pri pridobivanju informacij in dokazov iz zasebnih in javnih virov za uporabo v uradnih preiskavah in pregonih.

Vlade bi morale zagotoviti večjo domačo in mednarodno med-agancijsko sodelovanje, s čimer bi omogočile bolj učinkovito in hitrejšo čezmejno izmenjavo informacij.

mutuallegalassistance