our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Korporativno upravljanje

Procedure in procesi, ki določajo kako so organizacije v zasebnem sektorju vodene, upravljane in nadzorovane, vključno z razmerji med, odgovornostmi in legitimnimi pričakovanji različnih nosilcev interesov (uprav, nadzornikov, delničarjev, in drugih interesnih skupin).

Ključni elementi dobrega korporativnega upravljanja so odgovornost uprave, nadomestilo vodstvu, upravljanje tveganj in razkritje finančnih produktov. Taisto dobro korporativno upravljanje bi moralo biti vpeljano čez vse enote podjetja in v vseh državah v katerih deluje. Podjetja bi morala javno razkriti strukture korporativnega upravljanja in proti-korupcijskih sistemov, vključno z njihovim splošnim delovanjem in uspešnostjo. Poročanje o teh zadevah je lahko alternativno vključeno v trajnostna poročila, ki jih objavljajo podjetja.

corporategovernance