our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Dostop do informacij javnega značaja

Pravica po Ustavi RS in Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ki omogoča dostopanje do ključnih dokumentov, podatkov, informacij in dejstev, ki so v lasti oblasti, državnih organov in delno tudi pravnih oseb v delni ali popolni lasti države ali lokalne samouprave. Državljani imajo pravico pridobiti informacije, ki so v posesti države, saj slednja upravlja s premoženjem vseh državljanov in z odločitvami javnega pomena posredno ali neposreno kreira njihov način življenja. Vlada in Državni zbor morata pri ureditvi dostopa do informacij javnega značaja slediti mednarodnimi standardi. Vlada in civilna družba morajo proaktivno obveščati državljane o njihovi pravici za dostop do informacij in spodbujati njihovo uporabo.

Brez dostopa do informacij je delovanje v današnjem svetu onemogočeno. Za nadzor civilne družbe nad delovanjem mehanizmov države, javno porabo in sprejemanjem politik, je nujen širok dostop do informacij, ki mora biti obče zagotovljen. Ob odsotnosti informacij je tveganje za pojav korupcije visok, saj je delovanje neformalnih koruptivnih mrež lažje, informacije pa lahko postanejo tudi blago, s katerim se trguje. Ob večji informiranosti pa državljani lahko zahtevamo odgovornost od tistih, ki odločajo o skupnem, se opredeljujemo do politik ter lažje vključujemo v demokratični proces. 

Dostop do informacij mora zagotavljati oblast, hkrati pa moramo državljani svoje možnosti do informiranja izkoristiti, da razkritje ni samo sebi namen. Po podatkih Global right to information indeksa je Slovenija na drugem mestu po možnosti dostopa do informacij, odgovornost na strani civilne družbe pa je, da s svojimi zahtevami sili oblast k razkrivanju podatkov in posledično večji transparentnosti. Za to se zavzemamo tudi pri Transparency International Slovenia.

Viri informacij:

 

accesstoinformation