our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Erozija davčne osnove in preusmerjanje dobička

Erozija davčne osnove in preusmerjanje dobička (BEPS) se navezuje na erozijo nacionalne davčne osnove in proces skozi katerega to poteka. Ta proces nastopi, ko multinacionalna podjetja preusmerijo dobiček pridobljen v državi X in ga iz te države preusmerijo v jurisdikcijo davčnih oaz v države z nižjim ali ničnim davkov. Na ta način si zmanjšajo davčno obremenitev in povečujejo dobičke. Ta praksa je legalna, toda poleg tega, da povzroča erozijo davčne osnove v državi v kateri je dobiček nastal, prav tako povzroča neenake gospodarske pogoje, saj manjša in srednja podjetja nimajo dostopov do shem za preusmerjanje dobičkov in torej plačujejo mnogo višje davke kot multinacionalke. Prav tako pa neplačevanje davkov manjša prihodke državi, ki iz naslova davščin vodijo socialne in druge programe.

Podjetja bi morala zvišati nivo korporativne transparentnosti, saj to vodi v večjo odgovornost podjetij do lokalnih skupnosti v katerih pridelajo največje dobičke. Multinacionalke delujejo skozi mrežo sorodnih entitet, ki spadajo pod raznoliko zakonodajo in so medsebojno povezane skozi množico pravnih in poslovnih odnosov. Brez transparentnosti je nemogoče slediti mnogim transakcijam. Prav tako bi morale države s sprejetjem zakonodaj zahtevati večjo stopnjo transparentnosti.

baseerosionandprofitshifting