our values

PRAVIČNOST

Doseženo je potrebno udejanjiti v praksi

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob objavi končnega poročila o izvajanju Programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 pozdravlja izvedene ukrepe in pričakuje dodatne aktivnosti za boj proti korupciji. »Pri številnih aktivnostih je zapisano, da se bodo le te nadaljevale, pogrešamo pa konkretnejše načrte in zaveze. Potrebujemo nov program za naslednji dve leti, da bomo lahko spremljali napredek in odločevalce klicali k odgovornosti« je poudaril Vid Doria, generalni sekretar TI Slovenia. TI Slovenia ocenjuje, da program s konkretno navedenimi ukrepi prispeva k bolj doslednemu izpolnjevanju ciljev, nov program pa se mora lotiti tudi nekaterih vsebin, ki se jih obstoječi ni loteval npr. razpolaganje z državnim premoženjem ali tveganja pri političnem kadrovanju.
Poročilo kaže, da je bilo sprejetih predvsem več normativnih ukrepov, katerih implementacijo bo potrebno izvajati v praksi in dodatno spodbujati uporabo nekaterih orodij. »Dobro je, da vlada načrtuje nadaljevanje ukrepov iz programa, predvsem pa bo potrebno okrepiti izvajanje sprejetih zakonov in programov v praksi. Vlada bo morala za izvedbo teh ukrepov predvideti tudi zadostna finančna sredstva« je še povedal Doria. Primer tega je nedavno vzpostavljena baza cen zdravil in medicinskih pripomočkov, ki razkriva bistvene razlike v cenah med zdravstvenimi zavodi. Izvedba tega ukrepa je torej le prvi korak pri zagotavljanju gospodarnosti pri javnem naročanju, sedaj pa morajo vsi akterji dejavno pristopiti k izboljšanju stanja.
Za aktiven boj proti korupciji pa so potrebne tudi močne nadzorne institucije, ki bodo z lastno integriteto zgled celotni družbi. Komisija za preprečevanje korupcije bi morala pri tem biti najbolj zgledna institucija. »Globoko smo zaskrbljeni nad navedbami Društva novinarjev Slovenije, ki opozarja na zlorabo moči KPK pri ukrepih zoper novinarja TS Media. Zaščita prijaviteljev je ključen pogoj za odkrivanje nezakonitih in neetičnih ravnanj, razkrivanje njihove identitete ni dopustno, če z njo ne soglaša prijavitelj sam. A enako velja tudi za novinarske vire. Za ugotavljanje morebitnih nezakonitih razkrivanj identitete prijaviteljev ima KPK na razpolago dovolj drugih načinov, ki ne ogrožajo novinarskih virov« je še dodal Doria. Predsednik komisije se mora prav tako odzvati na videz nasprotja interesov, da se zagotovi integriteta postopka KPK v konkretnem primeru.

NOVICE

podpri 

Naroči se na E-novice

* obvezno polje
 

Kontakt

Sedež:

Vožarski pot 12, Ljubljana

E-mail:

email

Telefon:
(+386) 01/320 73 25

Center za zagovorništvo,

informiranje in pravno svetovanje:
080 39 34

Twitter

TransparencySi RT @racunskosodisce: Obstaja tveganje, da bo proces priprave, sprejemanja in spremljanja predpisov postal sam sebi največja administrativna…
14hreplyretweetfavorite
TransparencySi RT @anticorruption: 🔴 700+ signatories from 120 countries call on #UNGASS2021 to set a new global standard on #beneficialownership transpar…
15hreplyretweetfavorite