our values

PRAVIČNOST

Pomanjkanje integritete v slovenski lokalni samoupravi

Transparency International Slovenia je objavil poročilo Ocena sistemov integritete lokalnih skupnosti (LIS) v Občini Dornava in Mestni občini Velenje. Raziskava je zbirala podatke o delovanju lokalne oblasti, akterjev in protikorupcijskih institucij. Na ta način je celostno preverila dejavnike, ki vplivajo na korupcijska tveganja na lokalni ravni in analizirala obstoječe mehanizme za utrjevanje transparentnosti, integritete in odgovornosti, ki naj bi preprečevali korupcijo. Gre za prvo tovrstno raziskavo v Sloveniji, ki se osredotoča na oceno delovanja LIS, ki igra ključno vlogo pri odpravljanju in zmanjševanju korupcijskih tveganj v lokalnih skupnostih. Med glavne ugotovitve sodi dejstvo, da so pri preprečevanju korupcije občine usmerjene predvsem v formalne ukrepe kot so sprejemanje pravilnikov, načrtov integritete ipd., ki pa se v praksi ne izvajajo. Zahtevam zakonodaje, internih pravilnikov in smernic je pogosto pravno-formalno zadoščeno, v praksi pa njihov namen ni dosežen.
Raziskava je med drugim zaznala tudi pomanjkanje odgovornosti občinskih svetnikov in županov do prebivalcev občine. Kot opozarja raziskovalec in avtor poročila Martin Marzidovšek, je opazno nezadostno predstavljanje interesov občanov v občinskem svetu. Opozarja tudi, da sta tako župan kot tudi občinska uprava izpostavljena velikemu korupcijskemu tveganju predvsem na področju zaposlovanja lokalnih javnih uslužbencev in na področju javnih naročil ter da ni vzpostavljenih zadostnih ukrepov za zmanjšanje teh tveganj. V analiziranih LIS je bil opazen tudi pomanjkljiv notranji in nezadosten zunanji nadzor nad občinami. Nadzorni odbor ima v občini ključno vlogo sprotnega nadzora nad porabo občinski sredstev, a pogosto nima dovolj strokovnih članov in ne deluje dovolj kakovostno, kar je še posebej kritično v manjših občinah. Problematična je tudi odsotnost oz. nezmožnost odkrivanja nepravilnosti ter kritičnega poročanja lokalnih medijev.

PREBERITE CELOTNO POROČILO

TI Slovenia je s to raziskavo želel oceniti obstoj in učinkovitost postopkov ter mehanizmov za krepitev transparentnosti, odgovornosti in integritete v slovenskih občinah. Opozoriti želi na pomanjkljivosti v dveh raziskanih občinskih LIS ter spodbuditi deležnike in državno oblast, da se izoblikujejo ukrepi in akcijski načrt za krepitev lokalne integritete v Sloveniji, kar bo pripomoglo k bolj pregledni, učinkovitejši in pravičnejši družbi. Zadostna raven integritete lokalnih akterjev in omejevanje tveganj za korupcijo na lokalni ravni z ustreznimi nadzornimi institucijami pomembno prispevata h kakovostnemu izvrševanju poslanstva lokalne samouprave: zadovoljevanju vsakodnevnih potreb in interesov svojih prebivalcev z učinkovitimi in odgovornimi javnimi službami.
Transparency International Slovenia je oblikoval 19 priporočil, s katerimi bi izboljšali LIS tako v raziskanih dveh občinah kot tudi v drugih samoupravnih lokalnih skupnostih v Sloveniji. Vsi akterji in nadzorne funkcije znotraj LIS bi morale prevzeti odgovornost za učinkovito odkrivanje in procesiranje korupcije ter drugih odklonskih ravnanj. Občine in državne institucije bi morale spodbujati večjo participacijo lokalne civilne družbe (občanov) pri lokalnih političnih zadevah. Potrebno je izboljšati ozaveščenost občanov o možnosti prijave zaznanih sumov korupcije ali drugih neetičnih dejanj. Institucije nadzora in preventive pa bi morale intenzivneje preverjati, kako svoje naloge izvajajo lokalni funkcionarji in javni uslužbenci. Prav tako bi vlada in Državni zbor morala sprejeti zakonodajne spremembe, ki bodo zagotovile večjo odgovornost in sankcije za predstavnike lokalne oblasti.

logoTTF

 

 

NOVICE

podpri 

Naroči se na E-novice

* obvezno polje
 

Kontakt

Sedež:

Vožarski pot 12, Ljubljana

E-mail:

email

Telefon:
(+386) 01/320 73 25

Center za zagovorništvo,

informiranje in pravno svetovanje:
080 39 34

Twitter

TransparencySi Oglejte si še 📺 prispevke predstavnikov Whistleblowing International Network, TI EU in TI Slovenia. V njih se gov… https://t.co/WSaOzOJDVZ
TransparencySi Predstavitev je del učnih vsebin, ki smo jih ustvarili v okviru Foruma poslovne integritete in transparentnosti pri… https://t.co/DxlGH4as6x