our values

PRAVIČNOST

Slovenija krši mednarodne zaveze v boju proti podkupovanju

V Transparency International Slovenia (TI Slovenia) opozarjamo, da se Slovenija po mednarodni raziskavi Transparency International še vedno uvršča med države, ki ne izvajajo določil Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju OECD, čeprav je konvencijo ratificirala že pred štirinajstimi leti. S podpisom konvencije so se vlade držav zavezale, da bodo zavzeto preiskovale in preganjale mednarodno korupcijo, kljub temu pa se skoraj polovica vlad podpisnic tega ne drži in konvencije ne izvaja v zadostni meri.

Pri zbiranju podatkov za letošnjo raziskavo smo v TI Slovenia zaznali mnogo sistemskim pomanjkljivosti, ki vplivajo na slabo izvajanje konvencije. Pri pridobivanju podatkov je naprimer nekaj sodišč navedlo, da posebne evidence primerov podkupovanja z mednarodnim elementom ne vodijo, čeprav so po 12. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije o takšnih primerih zavezani poročati Komisiji za preprečevanje korupcije, nekatera pa se na vprašanje sploh niso odzvala.
TI Slovenia pozdravlja nekatere pozitivne ukrepe, ki so bili izvedeni v preteklem letu, a si želimo celostnega pristopa zato pristojne pozivamo, da začnejo izvajati konkretne dejavnosti, ki bodo zagotovile učinkovit pravni okvir in predvsem izvajanje le-tega v praksi:
- Vlada naj dopolni Program ukrepov za preprečevanje korupcije, ki bi posvečala več pozornosti tujemu podkupovanju s konkretnimi cilji in zadolžitvami za posamezna ministrstva.
- KPK naj prevzame proaktivno vlogo pri vzpostavitvi popolne statistike primerov tujega podkupovanja v digitalni obliki, ki bi bila poenotena med vsemi organi pregona in drugimi državnimi institucijami, kar bi omogočalo boljše analize področja.
- Na podlagi podrobne analize že zaključenih primerov naj se dopolni ZIntPK za bolj učinkovit nadzor in pregon tovrstnih kaznivih dejanj.
- V praksi naj se izboljša izvajanje določil o zaščiti prijaviteljev koruptivnih dejanj.
- Zagotoviti je potrebno sistematična in kvalitetna izobraževanja za javne uslužbence, izboljšati sodelovanje različnih organov odkrivanja in pregona ter zagotoviti dovolj pristojnosti vsem specializiranim organom, ki se ukvarjajo s pregonom tujega podkupovanja.
- Zagotoviti je potrebno več programov ozaveščanja tako v javnem kot v zasebnem sektorju, ki bi delovali preventivno. Potrebno je uvesti bolj stroge računovodske in revizorske standarde.

Države podpisnice so v poročilu Transparency International razdeljene v štiri kategorije izvajanja OECD konvencije: aktivno, zmerno, omejeno in malo ali nič izvajanja. Slovenija se že sedmo leto zapored, letos skupaj s še 19 državami, uvršča med države z »malo ali nič« izvajanja konvencije, kar kaže na neučinkovitost. 

NOVICE

podpri 

Naroči se na E-novice

* obvezno polje
 

Kontakt

Sedež:

Vožarski pot 12, Ljubljana

E-mail:

email

Telefon:
(+386) 01/320 73 25

Center za zagovorništvo,

informiranje in pravno svetovanje:
080 39 34

Twitter

TransparencySi RT @Global_Witness: What would you call a crime which devastates societies and denies millions of people access to vital services? We call…
TransparencySi Indonezijski predsednik je od države odkupil darilo, ki ga je prejel od danskega predsednika vlade, da ne bi bilo d… https://t.co/Jf4MCH2zQI